REGULAMIN STAJNI 

 • Przed wejściem na teren Ośrodka, należy zapoznać się z niniejszym Regulaminem.  Wszystkie osoby przebywające na terenie ośrodka zobowiązane są do bezwzględnego przestrzegania Regulaminu.
 • Nie zapoznanie się z treścią Regulaminu nie zwalnia z przestrzegania zasad w nim zawartych.
 • Na terenie całego Ośrodka obowiązuje zakaz palenia i spożywania alkoholu.
 • Na terenie Ośrodka prosimy o zachowanie ciszy i spokoju. Pamiętając o tym , że konie są dużymi zwierzętami , które łatwo spłoszyć.
 • Osoby niepełnoletnie mogą przebywać na terenie Ośrodka tylko pod opieką Rodzica / Opiekuna, który ponosi za nie pełną odpowiedzialność.
 • Osoby niepełnoletnie nie wolno zostawiać bez opieki na terenie Ośrodka.
 • Dozwolone jest wprowadzania psów na teren Ośrodka, obowiązkowo na smyczy. Jeśli Twój pies jest agresywny, dużo szczeka, denerwuje się w towarzystwie koni, lepiej zostaw go w domu.
 • Obowiązuje całkowity zakaz dokarmiania koni, bez każdorazowej zgody Właściciela lub Instruktora.
 • Obowiązuje całkowity zakaz wchodzenia na pastwiska lub do stajni jeśli znajdują się w niej konie.
 • Polecenia Właściciela / Instruktora mają być respektowane i wykonywane bezzwłocznie.
 • Każdy klient ma obowiązek zostawić po sobie porządek , zarówno w siodlarni , na maneżu jak i w miejscu czyszczenia i siodłania koni.
 • Po każdej jeździe klient ma obowiązek posprzątać odchody swojego wierzchowca na terenie Ośrodka.
 • Pamiętaj, że jazda konna jest niezależnie od tego czy uprawiana rekreacyjnie czy sportowo jest sportem ekstremalnym. 
 • Każda osoba , która bierze udział w nauce jazdy konnej, wyjazdach w teren lub uczestniczy w wypoczynku zobowiązana jest do wykupienia ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków ( NNW )
 • Wszystkich uczestników jazdy konnej obowiązuje ochronne nakrycie głowy : kask lub toczek.
 • W przypadku braku odzieży i obuwia jeździeckiego zalecamy długie spodnie zakrywające kostki oraz obuwie pełne z płaską podeszwą.
 • Ośrodek nie ponosi odpowiedzialności za osoby niepełnoletnie przebywające na terenie Ośrodka.
 • Ośrodek nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione na terenie Ośrodka.
 • W przypadku nieodpowiedniego zachowania pracownicy oraz obsługa stajni mają prawo wyprosić taką osobę z terenu Ośrodka.
 • W przypadku jakichkolwiek pytań / wątpliwości zgłoś się do instruktora / obsługi stajni.

  Dla spraw nieuregulowanych w powyższym regulaminie obowiązują zasady bezpieczeństwa, zdrowego rozsądku i kultury osobistej.REGULAMIN PENSJONATU „KOWALSKI” zwanego dalej „Ośrodkiem”/ Obiektem.

              

I. Warunki rezerwacji

   1. Regulamin i umowa

• Dokonanie rezerwacji jest równoznaczne z potwierdzeniem zapoznania się z regulaminem obiektu, jego akceptacją oraz zobowiązaniem do przestrzegania jego postanowień.

• Dokonując rezerwacji, osoba rezerwująca wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych wyłącznie w celu dokonania rezerwacji.

• Dokonując rezerwacji, osoba rezerwująca wyraża zgodę na stały nadzór wizualny obiektu, z wyłączeniem pokoi, który jest prowadzony w celu zapewnienia bezpieczeństwa gości.


   2. Warunki płatności i rezerwacji

• Aby móc dokonać rezerwacji, kwota podróży musi zostać zaksięgowana na koncie naszej firmy.

• W przypadku rezerwacji oferty specjalnej, Rezerwujący nie ma możliwości jej anulowania.

• Otrzymanie płatności zostanie potwierdzone e-mailem.

• Jeśli płatność nie wpłynie w uzgodnionym terminie, rezerwacja zostanie anulowana.

• Skrócenie długości pobytu nie skutkuje zwrotem opłaty za niewykorzystany okres pobytu.

• Rezerwacja zostanie dokonana na nazwisko osoby lub firmy dokonującej płatności.

• Goście zobowiązani są do uiszczenia wszystkich pozostałych opłat za pobyt, tj. opłaty za zakwaterowanie i wyżywienie, w momencie dokonywania rezerwacji. W przypadku odmowy personel zobowiązany jest odmówić wydania klucza do pokoju.

• Gość zobowiązany jest do uiszczenia opłaty za wszystkie usługi dodatkowe zamówione w trakcie pobytu przed wyjazdem.


   3. Warunki anulowania rezerwacji

• Anulowanie rezerwacji na więcej niż 30 dni przed planowaną datą przyjazdu: zwrot 90% wpłaconej kwoty rezerwacji.

• Anulowanie rezerwacji na 15-30 dni przed planowaną datą przyjazdu: zwrot 50% wpłaconej kwoty rezerwacji.

• Anulowanie rezerwacji na 7-14 dni przed planowaną datą przyjazdu: 25% zwrotu wpłaconej kwoty rezerwacji.

• Anulowanie rezerwacji na mniej niż 7 dni przed planowaną datą przyjazdu: brak zwrotu kosztów.

• W przypadku rezerwacji oferty specjalnej, Rezerwujący nie ma możliwości jej anulowania.


II Podstawowe informacje

 1. Naruszenia i konsekwencje

• W przypadku naruszenia regulaminu pobytu, Pensjonat ma prawo odmówić dalszego świadczenia usług tym gościom, którzy naruszają regulamin obiektu.

• Osoby takie zobowiązane są do niezwłocznego zastosowania się do żądań pracowników obiektu, uregulowania należności za dotychczasowe świadczenia, zapłaty za poczynione uszkodzenia i zniszczenia oraz do natychmiastowego opuszczenia terenu obiektu.


 1. Przestrzeganie zasad

• Goście przebywający w obiekcie zobowiązani są również do przestrzegania przepisów BHP i przeciwpożarowych, a w wyjątkowych przypadkach do stosowania się do poleceń pracowników obiektu.

• Pensjonat może odmówić przyjęcia gościa, który podczas poprzedniego pobytu rażąco naruszył regulamin lub też w inny sposób zakłócił spokój w obiekcie.

• Gospodarz zastrzega sobie prawo do odmowy zakwaterowania osób będących pod widocznym wpływem alkoholu lub środków odurzających lub zachowujących się wulgarnie.

• Cisza nocna trwa od 22:00 do 6:00.

• W godzinach od 22:00 do 6:00 wyjście na taras z jadalni oraz wejście do budynku są zamknięte. W tym czasie Goście zobowiązani są do zamykania drzwi wejściowych do obiektu.

• Osoby niezameldowane mogą przebywać w pokoju wyłącznie w godzinach 9.00-20.00. W przypadku przebywania w pokoju Gościa poza wyznaczonymi godzinami, Gość zobowiązany jest do uiszczenia opłaty za pobyt zgodnie z obowiązującym cennikiem.

• Osoby jeżdżące konno zobowiązane są do przestrzegania regulaminu stajni.


 1. Zameldowanie i potwierdzenie tożsamości

• Przed otrzymaniem kluczy do pokoju należy podać dane wymagane do zameldowania oraz okazać dokument ze zdjęciem potwierdzający tożsamość. W przypadku odmowy dopełnienia powyższych czynności personel zobowiązany jest odmówić wydania klucza do pokoju.

• Do korzystania z obiektu upoważnione są wyłącznie osoby zameldowane. Gość nie może przekazywać wynajętego pokoju innym osobom, nawet jeśli nie upłynął okres, za który uiścił należną za pobyt opłatę.


 1. Odpowiedzialność i zasady dotyczące gości

• Gość ponosi pełną odpowiedzialność materialną i prawną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów, wyposażenia i urządzeń obiektu powstałe z winy jego lub odwiedzających go osób.

• Ze względu na bezpieczeństwo przeciwpożarowe zabronione jest używanie otwartego ognia na terenie obiektu, a także w pokojach i innych pomieszczeniach: Grzejników, żelazek i innych urządzeń elektrycznych, które nie stanowią wyposażenia tych pomieszczeń, z wyjątkiem ładowarek i zasilaczy urządzeń elektronicznych. Ładowarki i zasilacze urządzeń elektronicznych powinny być odłączone od gniazdka przed dłuższą nieobecnością w pomieszczeniu. Kominki mogą być obsługiwane wyłącznie przez personel; w przypadku nieprawidłowego użytkowania istnieje ryzyko wybuchu.

• Wszelkie usterki, uszkodzenia lub wady wyposażenia pokoju należy zgłaszać w dniu przyjazdu. W przeciwnym razie przyjmuje się, że sprzęt był kompletny i nieuszkodzony.

• W szczególności Goście zobowiązani są do korzystania z urządzeń w taki sposób, aby ich stan nie uległ uszkodzeniu lub pogorszeniu.

• Przedmioty znajdujące się w pokoju, w tym koce, ręczniki, pościel i krzesła, stanowią wyposażenie pokoju i nie mogą być z niego usuwane. Akcesoria do użytku na zewnątrz dostępne są u personelu.

• Meble i wyposażenie części wspólnych nie mogą być wynoszone poza teren obiektu.

• Odpowiedzialność obiektu za utratę lub uszkodzenie rzeczy wniesionych przez Gości regulują przepisy art. 846-849 Kodeksu cywilnego.

• W budynkach obiektu obowiązuje całkowity zakaz palenia. W przypadku wykrycia zapachu dymu tytoniowego w pokoju Gościa, Gość zostanie obciążony kwotą 900 zl tytułem kosztów oczyszczenia powietrza w pokoju i ponownej naturalizacji pokoju. Naruszenie powyższych zasad spowoduje konieczność opuszczenia obiektu przez Gościa bez zwrotu uiszczonej opłaty za pobyt.


 1. Zameldowanie i wymeldowanie:

• Zameldowanie odbywa się w godzinach 16:00-18:00.

• Goście, którzy planują przyjazd poza wyznaczonymi godzinami zameldowania i wymagają wcześniejszego uzgodnienia, zostaną obciążeni dodatkową opłatą. Opłata ta ma na celu pokrycie kosztów dodatkowej pracy personelu. Wysokość opłaty wynosi 10 € za pół godziny lub jej część. Przyjazd poza godzinami zameldowania może nie być możliwy bez wcześniejszego uzgodnienia.

• Wymeldowanie możliwe jest do godziny 10:00.

• Po zakończeniu pobytu Goście zobowiązani są do zgłoszenia wyjazdu w celu sprawdzenia pokoju przez pracownika obiektu.


 1. Zwierzęta domowe i dzieci

• Obiekt akceptuje pobyty ze zwierzętami domowymi na życzenie i za opłatą

• Gość obiektu, który przywozi zwierzę, ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie wyrządzone szkody. Zwierzęta nie mogą przebywać ani spać na łóżkach, sofach ani innych meblach w pokoju gościnnym. Każde zwierzę musi mieć zapewniony koc lub klatkę przywiezioną przez właściciela.

• Dzieci i młodzież w wieku poniżej 18 lat mogą przebywać na terenie obiektu wyłącznie pod opieką osób dorosłych, które ponoszą pełną odpowiedzialność za ich działania i konsekwencje tych działań oraz sytuacji.

• Wypożyczenie łóżeczka dziecięcego z pościelą podlega dodatkowej opłacie.


 1. Katering i zamówienia posiłków

• Nasza kuchnia jest zamykana po godzinie 19:00 i zamówione posiłki nie mogą być serwowane.

• Posiłki należy zamawiać z co najmniej 36-godzinnym wyprzedzeniem.

• Gotowanie i przygotowywanie własnych posiłków jest dozwolone w naszych Pensjonacie we wspólnej kuchni, jeśli została ona zarezerwowana.

• W przypadku rezerwacji cateringu posiłki serwowane są w jadalni w następujących godzinach:

Śniadanie 08.00-10.00

Zupa obiadowa 13.30-14.30

Kolacja 18.00-19.00

• Kawa, herbata, woda i kompot serwowane są bezpłatnie podczas śniadania.

• Cena zakwaterowania nie obejmuje napojów alkoholowych i innych napojów poza porą śniadania.

• Goście mogą delektować się napojami na terenie obiektu, ale muszą uiścić opłatę w wysokości 20 zl za butelkę, co należy zaznaczyć na liście usług dodatkowych.


 1. Sprzątanie i usługi dodatkowe

• W trakcie pobytu na życzenie Gości ręczniki mogą zostać zmienione za dodatkową opłatą.

• Parking niestrzeżony może być dostępny za dodatkową opłatą lub bez niej, w zależności od rezerwacji. Samochody należy parkować w wyznaczonych miejscach. Właściciel obiektu nie ponosi odpowiedzialności za samochód pozostawiony na parkingu obiektu.

• Na terenie całego obiektu można korzystać z bezpłatnego WiFi.


 1. Reklamacje

• Reklamacje należy niezwłocznie zgłaszać w recepcji obiektu.