Siodła

Jeździmy głownie w stylu angielskim.

Posiadamy na wyposażeniu także siodła wojskowe, siodła rajdowe, siodła westernowe 

(pod warunkiem, że dane siodło pasuje do konia, który został wybrany przez jeźdźca).